اهداف طرح

-ایجاد بانک اطلاعات جامع در قالب کتاب، سایت و DVD مولتی مدیا جهت تجمیع اطلاعات و تصاویر به صورت جامع و بهره برداری برای تصمیم گیری های آتی با امکان به روز رسانی سالانه
– معرفی فعالان این حوزه به بازارهای تولید ، توزیع و مصرف جهت شناسایی و بازاریابی محصولات و خدمات مشارکت کنندگان.
– ایجاد تمایز بین فعالان حوزه مد و لباس قانونی و قانونمند با فعالان غیر قانونی و ساختار شکن .
– ارائه بانک اطلاعات به ادارات ، نهادها و ارگانها و ارائه مشاوره جهت استفاده از ظرفیت های داخلی جهت تولید و تامین لباس های پرسنلی .
– برنامه ریزی و هدف گذاری برای توسعه فعالیت های این صنعت با توجه به پراکندگی و تمرکز جغرافیایی .
– تولید اولین نقشه هوشمند بر مبنای GIS از پراکندگی فعالان حوزه مد و لباس کشور.
– بومی سازی فعالیت های فعالان این حوزه در استان ها با توجه به شرایط اقلیمی ، فرهنگی و قومیتی با در دسترس بودن اطلاعات فعالان بومی این حوزه .
– در صورت نیاز به ایجاد پایگاه های آموزش و یا کارورزی این بانک جامع اطلاعات می توانند به تبیین پایگاه ههای منطقه ای و استانی در این بخش کمک شایانی نماید .
– تبیین و ترویج فعالیت های مطلوب فعالان این حوزه در کل کشور می تواند رویکرد تبدیل شدن به هنر صنعت مد و لباس در کشور با توجه به کثرت فعالان این حوزه شتاب بیشتری پیدا کند .
– یکی از اهداف کلان این بانک اطلاعات ایجاد و توسعه فرصت کسب و کار است که توزیع و ترویج این فرصت ایده آل را برای حاضرین در این بانک اطلاعات جامع بوجود خواهد آورد.